© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Новини

Вашите съдове под налягане са в най-добрите ръце

Концепцията за оборудване под налягане обхваща както инсталации с оборудване под налягане като цяло, така и самото оборудване под налягане, като се разбират, като такива контейнери, тръби, предпазни принадлежности и принадлежности под налягане, подложени на максимално допустимо налягане, по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане.

Прочети повече

Технад - безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения

Повдигателни съоръжения са големи и тонажни машини, които са много полезни за работа на височина, тъй като позволяват на работниците да достигат до недостъпни места и освен това могат да работят удобно и безопасно. И както при използването на всички машини, съществуват определени рискове, които могат да застрашат операторите, които боравят с тях, както и всичко около крана. Първият ключ, за да бъдат машините винаги в оптимални условия, е да ги използвате отговорно, в съответствие с характеристиките на всяка машина. Но това не е всичко, има и други аспекти, които трябва да вземем предвид, за да се грижим за повдигащите платформи, тези машини работят основно благодарение на механичната си част и е много важно да се грижим за механиката и да наблюдаваме всеки елемент на машината, за да смените всяка част, която страда от прекомерно износване или счупване. За това Technad има всички ревизии, които трябва да бъдат извършени, и максимални гаранции за сигурност. По този начин няма да се притеснявате за нищо друго.

Прочети повече

Безопасността е в превенцията!

Поддържането на ефективността на горивните системи е една от основните грижи на индустриите, които се стремят да удължат живота на своите котли и да намалят времето на неактивност поради необходимост от поддръжка или ремонт.

Прочети повече

Какви видове технически прегледи осъществяваме при регистрираните въжени линии

Видове технически прегледи, които се осъществяват: Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните въжени линии:

Прочети повече