© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Новини

Колко дълго трае професионалното обучение и как се провежда то?

Периодичните инструктажи са в рамките на ден. Необходими са ни данни по формуляр заявление за обучение. Данните се вписват в регистър за обучения. От него се генерират тестове и удостоверения. Периодичните инструктажи провеждаме чрез презентации, и събеседване. Все по-рядко на живо – все по-често онлайн. Обученията за правоспособност за управление на мотокари, електрокари, кранове и вишки са по програми, които са с продължителност между месец и два. Център за професионално обучение към ТЕХНАД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия на център за професионално обучение към ТЕХНАД. Провеждаме курсове по съвременни учебни програми, съобразени с Държавните образователни изисквания и Закона за професинално образование и обучение. Одобрени сме от Агенцията по заетостта като Доставчик на обучения.

Прочети повече

8 стъпки, по които действаме, когато се подготвяме за прегледа

Днес ще ви запознаем набързо със стъпките, които предприемаме, когато имаме заявка за технически преглед на дадено съоръжение. Искаме да ви уверим, че към всеки от вас подхождаме индивидуално и с много внимание към детайла. 1.   Изпращаме мейл до клиента от системата ни за инспектори 2.   Изготвяме логистика – предвиждаме необходимото време и приблизителен час за посещение 3.   Подготвяме необходимите технически средства за техническия надзор – проверка, батерии, окомплектовка по списък 4.   Уведомяваме всеки клиент по телефон за точен ден и час за проверката 5.   Уточняваме начин за плащане – в брой или по банков път и изготвяме съответните фактури. Ако са по мейл – изпращаме ги преди проверката 6.   Определяме инспекторите за проверка 7.   Извършване на проверките 8.   Въвеждане на всеки преглед и резултата от него в системата ни за инспектори

Прочети повече

Какво трябва да знаем за техническия преглед

Колко време продължава прегледът? Това винаги зависи от съоръжението. Средно техническият преглед на съоръжение трае между 60-120 минути. Технад притежава Лицензия №630/15.06.2010 г., съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност. За да намалим значително риска от възникване на инцидент на работното място, да подобрим качеството на работа и да защитим здравето на работниците и обществеността, ние в Технад вече 11 години сме изпитали съвестно над 3000 съоръжения с повишена опасност в цялата страна.

Прочети повече

Абонамент или договор за извършена услуга от Технад?

ТЕХНАД като трета независима страна извършва проверка за съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност на клиенти, съобразено със стандарта БДС EN ISO 17020. С всеки клиент имаме сключен договор, който определя задълженията ни: 1.1.  Технически надзор на определен период от време – не получаваме абонамент. Заплаща ни се след извършване на технически надзор; 1.2. Периодични инструктажи и обучения за безопасна експлоатация;

Прочети повече