© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Сигурно място
в един опасен свят

Кои сме ние

Ние в Технад изпитваме съоръженията с повишена опасност съвестно и така предаваме повече стойност на човешкия живот.

Но това не е всичко - за да гарантираме здравето и живота на нашите клиенти, ние в Технад поддържаме Застрахователна полица за гражданска отговорост за покриване на причинени вреди във връзка с дейността си.

Технад притежава Лицензия №630/15.06.2010 г. , съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и сме лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия на център за професионално обучение към ТЕХНАД

Ръководство

Avatar

Управител

инж.Илия Йоргачков

Ръководител Орган технически надзор

инж.Тодор Йоргачков

Отговорник по качеството

Тихомир Петров

Инспектори технически надзор

инж.Росен Тодоров

инж.Янка Йоргачкова

Илко Петров

Тихомир Тодоров

Някои от доверилите ни се

Сертификати и лицензи

Технад притежава Лицензия №630/15.06.2010 г., съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и сме лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия на център за професионално обучение към ТЕХНАД.