© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Условия за ползване

Общи понятия

Настоящите Права за ползване уреждат отношенията между „Технически надзор и сертификация” ООД и всяко лице (юридическо или физическо) наричано по-нататък потребител, което посещава Интернет страницата на компанията www.tenad.com, във връзка с ползване на информация и/или услуги, предоставяни чрез www.tenad.com , собственост на „Технически надзор и сертификация” ООД. С преминаването, през който и да е линк (хипервръзка) на страниците от www.tenad.com, посетителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Права за ползване.

Коментари

Публикуването на мнения и коментари за сайта, както и такива към дейността на „Технически надзор и сертификация” ООД, трябва да спазват добрия тон и правилата на сайта, като „Технически надзор и сертификация” ООД си запазва правото да не разглежда мнения с нецензурно, обидно и/или некоректно съдържание.

Актуалност и достоверност

Чрез своята Интернет страница – www.tehnad.com, „Технически надзор и сертификация” ООД се стреми да предостави максимално точна, актуална и добре организирана информация за предлаганите от компанията услуги, продукти и дейности. „Технически надзор и сертификация” ООД няма отговорност към вида на публикуваната информация, към начина, по който е поднесена, към достоверност на данните, съгласно последната актуализация на страницата.

Връзки

Връзките от Интернет страницата www.tehnad.com на „Технически надзор и сертификация” ООД към други сайтове са създадени единствено за удобство на потребителите на сайта. „Технически надзор и сертификация” ООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и резултатите от използването им. Връзка към сайта www.tehnad.com може да се прави само и единствено с писменото съгласие на „Технически надзор и сертификация” ООД и само за информация. Връзки към www.tehnad.com не могат да се създават свободно, особено в документи, които съдържат невярна информация за „Технически надзор и сертификация” ООД, които съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

При използване на страницата на „Технически надзор и сертификация” ООД потребителят се задължава:

 • Да спазва настоящите Права за ползване, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Права за ползване;

 • Да не репродуцира информацията от този сайт за комерсиални или обществени цели без изричното съгласие на „Технически надзор и сертификация” ООД. Използването на информация и други материали от Интернет страницата на „Технически надзор и сертификация” ООД www.tehnad.com е разрешено само в случай, че бъде упоменат източникът на информацията и има връзка към дейността на „Технически надзор и сертификация” ООД. Задължително е при цитиране да се посочват: точен URL адрес; „Технически над зор и сертификация” ООД и името на страницата, която е цитирана.

 • Да не ползва тази страница в смисъл да предава и/или разпространява, материали които не отговарят на приложимото към момента българско и/или европейско законодателство, които могат да имат негативно въздействие върху физическото, емоционално или социално развитие на непълнолетни, пропагандират или окуражават използването на насилие, пропагандират екстремистки политически идеи или такива, които биха довели до расова или етническа омраза, материали, които накърняват човешкото достойнство или при представяне на политически идеи или събития обиждат хората и подтикват към незачитане на гледната им точка;

 • Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за запитване и пускане на мнение, предложение и/или коментар;

 • Има правото да получава съобщения, свързани с нови услуги, продукти и/или дейности, или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги на „Технически надзор и сертификация” ООД;

 • Потребителят е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват от него.

  Приемайки настоящите Права за ползване, потребителят се съгласява предоставените от него данни да бъдат обработвани от „Технически надзор и сертификация” ООД по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на „Технически надзор и сертификация” ООД.

Права и задължения на „Технически надзор и сертификация” ООД

 • Запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Права за ползване;

 • Има право да предприеме съответните действия, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на „Технически надзор и сертификация” ООД, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, мнения и/или коментари, които са с дискриминационен характер, информация, която е под закрила на авторското право, която нарушава права върху интелектуалната собственост, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или оскърбяваща;

 • В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, „Технически надзор и сертификация” ООД има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

Отговорност за информацията

„Технически надзор и сертификация” ООД не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на Интернет операторите или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, в случай че потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на интернет страницата на „Технически надзор и сертификация” ООД www.tehnad.com.

Cookies - Бисквитки

Нашият сайт използват бисквитки. Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

Cookies могат да бъдат "постоянна" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки. Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.