© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Регистрация и преглед

Технад притежава Лицензия №630/15.06.2010 г. , съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Избери услуга и съоръжение

Заявление №98456

Дата: {{date}}

За преглед на {{ installation }} За регистриране на {{ installation }}

Полетата маркирани със знака * са задължителни за попълване
Съоръжението е:
Други обстоятелства по регистрация:
Към заявлението прилагам следните документи:
Условията за ползване

Съоръжения

За да намалим значително риска от възникване на инцидент на работното място, да подобрим качеството на работа и да защитим здравето на работниците и обществеността, ние в Технад вече 11 години сме изпитали съвестно над 3000 съоръжения с повишена опасност в цялата страна.