© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Център за професионално обучение

Център за професионално обучение към ТЕХНАД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия на център за професионално обучение към ТЕХНАД.

Провеждаме курсове по съвременни учебни програми, съобразени с Държавните образователни изисквания и Закона за професинално образование и обучение.

Одобрени сме от Агенцията по заетостта като Доставчик на обучения и работим по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По всяко време, съобразено с Вас

Предлагаме дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форми на обучение.

Високо квалифицирани предподаватели

Като преподаватели сме привлекли специалисти с висока квалификация, богат опит и дружелюбно отношение към обучаемите.

Легитимни документи за завръшен курс

На успешно преминалите обучението курсисти издаваме валидни / легитимни документи, признати в Европейския съюз.

Нашите обучения

Всички условия за провеждане на обученията съгласуваме с желанията и възможностите на кандидатите: място на провеждане, продължителност, цена и брой участници.
При нас сте на правилното място!

Обучения за придобиване на правоспособности

Машинист на подвижна работна площадка

Машинист на мостови и козлови кран

Машинист на кулокран

Машинист на автокран до и над 16 тон / метра

Водач на електро и мотокар

Прочети повече

По закона на ЗБУТ и задължителни периодични инструктажи

Квалификационна група по електробезопасност

Oбучения по безопасност и здраве при работа /БЗР/

Първоначален и ежегоден инструктаж за обслужващ и поддържащ персонал на СПО

Прочети повече