© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Обучения за придобиване на правоспособност

  • Машинист на подвижна работна площадка

  • Машинист на мостови и козлови кран (ІІ степен, до 40 т.)

  • Машинист на кулокран

  • Машинист на автокран до и над 16 тон / метра

  • Водач на електро и мотокар

Необходими документи

Копие от дипломата за завършено образование

Медицинско свидетелство от личния лекар – вписано да послужи за курс

Удостоверение от психодиспансер

Копие от лична карта

Снимки паспортен формат – 2 бр.

Валидна шофьорска книжка със съответната категория (за обучение за автокран)

Издавани документи за успешно преминат курс

Свидетелство

за правоспособност

Подай заявление за обучение

Ако курсът е по заявка на работодател

Tук се попълват данни на фимата, ако тя заплаща вашето обучение

Задайте Вашите предварителни въпроси

Тук напишете въпросите, на които да отговорим след като получим заявката Ви