© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Новини

ТЕХНАД е лицензиран Център за Професионално Обучение от НАПОО.

ТЕХНАД е лицензиран Център за Професионално Обучение от 29.06.2011г. Управителят на ТЕХНАД - инж.Йоргачков благодари на експертите от Националната Аг...

Прочети повече

ТЕХНАД упълномощен да провежда обучения и изпити за квалификационни групи по електробезопасност.

ТЕХНАД е упълномощен от 23.06.2011 година да провежда обучения и изпити за придобиване на квалификационни групи по Правилник за безопасност и здраве п...

Прочети повече

ТЕХНАД календар на обученията

Уважаеми Ръководители на фирми и организации, за да бъде в помощ на Вашата работа и за да спестите време и средства, ЦПО към ТЕХНАД провежда периодич...

Прочети повече

Двоен повод за празнуване в ТЕХНАД.

В края на миналата 2010 година в ТЕХНАД си поставихме за цел да регистрираме поне 1000 съоръжения с повишена опасност.   Оказа се,че ни бяха не...

Прочети повече