© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ТЕХНАД календар на обученията

Уважаеми Ръководители на фирми и организации,


за да бъде в помощ на Вашата работа и за да спестите време и средства, ЦПО към ТЕХНАД провежда периодични обучения, съгласно закона за Камарата на строителите и ЗЗБУТ за:

-„Длъжностно лице по здраве и безопасност”;
-„Координатор по здраве и безопасност”;


Форми на обучение: присъствена и дистанционна.


Присъствената форма на обучение дава възможност за дискусии и обсъждане на актуални проблеми, а дистанционната форма на обучение спестява време и разходи.

 

Дата на обучението можем да съгласуваме по предварителна заявка или да проведем, съгласно календар на обученията:

 

юни 2011
 П  В  С  Ч  П  С  Н
 
 1 2
3
4
5
 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 27 28
29
30
 
   

 

юли 2011
 П  В  С  Ч  П  С  Н
 
 
1
2
3
 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 25 26
27
28
29
 30 31

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече