© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Новини

Технад остава онлайн.

Уважаеми клиенти и партньори , Ние от ТЕХНАД се отнасяме отговорно към обявената извънредна ситуация в страната и от днес 16.03.2020 г. ще приемаме В...

Прочети повече

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации.

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печк...

Прочети повече

Технад стартира курс за обучение на машинисти подвижни работни площадки / автовишки.

КУРС "Машинист на подвижни работни площадки/автовишки" Условия за провеждане на курса:1. Място на провеждане -  без ограничения.2. Участници - сл...

Прочети повече

ТЕХНАД прекратява дейността си при технически надзор на АГУ.

  На основание на §1е от преходните и заключителни разпоредби в постановление №338/09.12.2011 на Министерския съвет на Република България о...

Прочети повече