© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Новини

Технад - Липсващото парче във Вашият пъзел за предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасни условия на труд.

Нашите цели: - Да намалим значително риска от възникване на инцидент на работното място; - Да подобрим качеството на работа; - Да гарантираме здра...

Прочети повече

Технад - сигурно място в един опасен свят.

Технад има удоволствието да Ви представи новите си рекламни брошури.Специални благодарности на новите ни приятели от "Литера Принт" за отлично свършен...

Прочети повече

Технад в действие

Технад извършва поредната си проверка.Статично и динамично изпитване на портален кран....

Прочети повече

Проверка!

На 08.09.2010 беше извършена изненадваща проверка на "Технически надзор и сертификация" ООД за съответствието с изискванията на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА...

Прочети повече