© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ТЕХНАД стартира нов проект.Обучение за правоспособност "Машинист на подвижни работни площадки".

Разрешение обучение автовишкиТЕХНАД е официално оправомощен да извършва обучения за придобиване на правоспособност за управление на автовишки.След извършена проверка на предоставените от ТЕХНАД набор от документи, Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" завери учебен план и учебна програма за придобиване на правоспособност за "Машинисти на подвижни работни площадки" /автовишки/, съгласно изискванията на Наредба №1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

Вижте разрешението на Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

Прочети още

Технад остава онлайн.

Уважаеми клиенти и партньори , Ние от ТЕХНАД се отнасяме отговорно към обявената извънредна ситуация в страната и от днес 16.03.2020 г. ще приемаме В...

Прочети повече

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации.

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печк...

Прочети повече