© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ТЕХНАД изпитва сапани и товарозахващащи приспособления.

Ние в ТЕХНАД изпитваме товарозахващащите приспособления* съвестно и така придаваме повече стойност на човешкия живот.

 

ТЕХНАД разполага със стенд за изпитване на сапани /метални и текстилни/ и на всички видове товарозахващащи приспособления*.След изпитването, резултатите се записват в протокол, който съдържа:

 

1. Регистрационния номер на сапана;

2. Максималното натоварване, на което може да бъде подложен сапана по време на работа;

3. Номера на сертификата на сапана;

4. Вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

5. Заключение за годността на сапана за безопасна екплоатация;

6. Срока за извършване на следващия периодичен преглед.

 

Ако искате просто да получите протокол - моля, не ни търсете.

 

Ако искате Вашите товарозахващащи приспособления да са изпитани - обадете ни се.

 

За контакти: 0884 660 360 office@tehnad.com

 

*"Товарозахващащо приспособление" е елемент или съоръжение, което се пуска самостоятелно на пазара, не е свързано към подемната машина, позволява захващането на товара и се поставя между машината и товара или върху самия товар.За товарозахващащи приспособления се приемат и сапаните (въжетата, веригите и коланите за повдигане на товари) съгласно Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече