© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Новини

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печк...

Прочети повече

Технад стартира курс за обучение на машинисти подвижни работни площадки / автовишки

КУРС "Машинист на подвижни работни площадки/автовишки" Условия за провеждане на курса:1. Място на провеждане -  без ограничения.2. Участници - сл...

Прочети повече

ТЕХНАД прекратява дейността си при технически надзор на АГУ

  На основание на §1е от преходните и заключителни разпоредби в постановление №338/09.12.2011 на Министерския съвет на Република България о...

Прочети повече

ЦПО към ТЕХНАД предлага специализиран курс за прегледи на автомобилни газови уредби

ЦПО към ТЕХНАД предлага специализирано обучение за проверка на автомобилни газови уредби /АГУ/ за втечнени въглеводородни газове и компресиран природе...

Прочети повече