© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Новини

ТЕХНАД изпитва паяци*.

Технад е официален партньор на Община Стара Загора.Извършваме технически надзор и проверяваме средствата за принудително отстраняване на неправилно па...

Прочети повече

ТЕХНАД с клиенти в 33 града в България.

ТЕХНАД благодари на Всички свои Партньори и Клиенти за правилния избор, който те са направили.Без Вас не бихме успели да постигнем този забележителен ...

Прочети повече

ТЕХНАД изпитва сапани и товарозахващащи приспособления.

Ние в ТЕХНАД изпитваме товарозахващащите приспособления* съвестно и така придаваме повече стойност на човешкия живот.   ТЕХНАД разполага със ст...

Прочети повече

ТЕХНАД стартира нов проект.Обучение за правоспособност "Машинист на подвижни работни площадки".

ТЕХНАД е официално оправомощен да извършва обучения за придобиване на правоспособност за управление на автовишки.След извършена проверка на предоставе...

Прочети повече