© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ЦПО към ТЕХНАД предлага специализиран курс за прегледи на автомобилни газови уредби

ЦПО към ТЕХНАД предлага специализирано обучение за проверка на автомобилни газови уредби /АГУ/ за втечнени въглеводородни газове и компресиран природен газ на служители в пунктове за годишни технически прегледи лицензирани от ДАИ.

Обучението отговаря на новите изисквания в нормативната уредба за проверка на автомобилни газови уредби приети на 05.12.2011 година.

 

Програма на обучението:

 

1.Устройството на автомобилните газови уредби - АГУ ;

2. Нормативни изисквания за МПС оборудвани с АГУ;

3. Технически надзор и годишни прегледи на МПС оборудвани с АГУ;

4. Правила за безопасна експлоатация и обслужване на автомобилни газови уредби;

 

 

На успешно завършилите се издава удостоверение за правоспособност  за извършване на годишни прегледи на МПС оборудвани с АГУ от ЦПО към ТЕХНАД.

 

Дати за провеждане : 16.12.2011, 20.12.2011, 10.01.2012, 17.01.2012.

 

Място на провеждане: Офис на ТЕХНАД ООД Стара Загора.

 

Цена: 120 лева

 

За записване

office@tehnad.com

GSM: 0888 660360

Тел.:  042 978249

 

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече