© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Технад - безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения

Повдигателни съоръжения са големи и тонажни машини, които са много полезни за работа на височина, тъй като позволяват на работниците да достигат до недостъпни места и освен това могат да работят удобно и безопасно. И както при използването на всички машини, съществуват определени рискове, които могат да застрашат операторите, които боравят с тях, както и всичко около крана.

Първият ключ, за да бъдат машините винаги в оптимални условия, е да ги използвате отговорно, в съответствие с характеристиките на всяка машина. Но това не е всичко, има и други аспекти, които трябва да вземем предвид, за да се грижим за повдигащите платформи, тези машини работят основно благодарение на механичната си част и е много важно да се грижим за механиката и да наблюдаваме всеки елемент на машината, за да смените всяка част, която страда от прекомерно износване или счупване.

Затова Технад ООД има всички ревизии, които трябва да бъдат извършени, и максимални гаранции за сигурност. По този начин няма да се притеснявате за нищо друго.

При нас сте на правилното място!
+359 884 660 360
office@tehnad.com

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече