© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Безопасността е в превенцията!

Поддържането на ефективността на горивните системи е една от основните грижи на индустриите, които се стремят да удължат живота на своите котли и да намалят времето на неактивност поради необходимост от поддръжка или ремонт.

За да се постигне това, периодичното регулиране на горенето в котлите трябва да бъде част от промишленото управление, тъй като позволява по-бързо идентифициране на възможни проблеми, като по този начин се избягват критични и аварийни ситуации, които могат да излязат извън контрол.

Ние от Технад имаме дългогодишен опит в предлагането на нашите услуги по поддръжка на котли. Разполагаме с цял екип от висококвалифицирани техници. Всички те актуализират своите знания и обучение относно техниките за превенция, контролните групи и действащите разпоредби.

Техническите прегледи от Органът за технически надзор при ТЕХНАД се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа котела с или е извършило неговия ремонт или преустройство.

След всеки технически преглед органът по чл. 253, т. 2 ТЕХНАД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.

Наличието на поддръжка на индустриални котли е важно, за да се избегне смяна на цялото котелно оборудване поради влошаване или проблеми в работата му. Безопасността е в превенцията!

Свържете се с нас за повече информация:

град Стара Загора

ул."Боруйград"№15

+359 884 660 360

office@tehnad.com

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече