© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Какво трябва да знаем за техническия преглед

Колко време продължава прегледът?

Това винаги зависи от съоръжението. Средно техническият преглед на съоръжение трае между 60-120 минути. Технад притежава Лицензия №630/15.06.2010 г., съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

За да намалим значително риска от възникване на инцидент на работното място, да подобрим качеството на работа и да защитим здравето на работниците и обществеността, ние в Технад вече 11 години сме изпитали съвестно над 3000 съоръжения с повишена опасност в цялата страна.

А сега ще ви запознаем набързо със стъпките, които предприемаме, когато имаме заявка за технически преглед на дадено съоръжение. Искаме да ви уверим, че към всеки от вас, ние от Технад, подхождаме индивидуално и с много внимание към детайла.

1.   Изпращаме мейл до клиента от системата ни за инспектори

2.   Изготвяме логистика – предвиждаме необходимото време и приблизителен час за посещение

3.   Подготвяме необходимите технически средства за техническия надзор – проверка, батерии, окомплектовка по списък

4.   Уведомяваме всеки клиент по телефон за точен ден и час за проверката

5.   Уточняваме начин за плащане – в брой или по банков път и изготвяме съответните фактури. Ако са по мейл – изпращаме ги преди проверката

6.  Определяме инспекторите за проверка

7.   Извършване на проверките

8.   Въвеждане на всеки преглед и резултата от него в системата ни за инспектори

ТЕХНАД като трета независима страна извършва проверка за съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност на клиенти, съобразено със стандарта БДС EN ISO 17020.

С всеки клиент имаме сключен договор, който определя задълженията ни:

1.1.  Технически надзор на определен период от време – не получаваме абонамент. Заплаща ни се след извършване на технически надзор

1.2. Периодични инструктажи и обучения за безопасна експлоатация

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече