© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Време е за равносметка.

Когато цифрите говорят, не само боговете, но и конкурентите мълчат.

 

За три месеца ТЕХНАД сключи 42 договора за технически надзор.Като резултат имаме 42 доволни клиенти  и 260 регистрирани съоръжения с повишена опасност.

 

С помощта на клиенти, партньори и упорита работа, а ние знаем как да работим здраво, си поставяме за цел през 2011 да регистрираме поне 1000 съоръжения с повишена опасност в нашия регистър.

 

Съоръжението с повишена опасност №1000,  ще получи  подарък - безплатна регистрация в регистрите към Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор, безплатен технически надзор и Сертификат от ТЕХНАД за наш Специален Клиент.

 

Екипа на ТЕХНАД Благодари на всички  Клиенти, Приятели, Партньори и Поддръжници и пожелава Весела Коледа и Приятно посрещане на Новата 2011 година.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече