© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Безопасен ли е Вашият асансьор?

Знаете ли, че вашият асансьор трябва да отговаря на следните изисквания според българското законодателство, а именно:

1. Да се извършва периодичен технически преглед от фирма за технически надзор (в присъствие на домоуправителя и фирмата за поддръжка) на всеки 12 месеца след пускане в експлоатация.

2. Да има устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината.

3. Да има аварийно акумулаторно осветление в кабината, светещо не по-малко от 1 W, не по-малко от 1 час при авария.

4. Да има осветление в шахтата на асансьора и ролковото отделение.

5. Да има монтирано устройство за аварийно спиране на асансьора върху покрива на кабината.

6. Да има устройства за аварийно спиране в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора.

7. Да има аварийно алармено устройство, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора.

8. Да има предпазен щит под кабината на асансьора.

9. За контролиране на заключването трябва да се монтира електрическо предпазно устройство на шахтни врати.

 

Техническите прегледи на асансьори предлагат дават възможност за избягване на инциденти, удължаване на живота на асансьора, предотвратяване на влошаване или счупване, което компонентите и аксесоарите на асансьора могат да претърпят в дългосрочен план и по този начин спестяват пари за ненужни ремонти.

 

С какво можем да сме ви полезни, ако се свържете с нас?

Ако се свържете с нашата компания, гарантирано ще получите:

  • Разумни цени;

  • Професионални услуги с дългогодишен опит в бранша.

С ТЕХНАД ще имате професионална услуга за технически надзор на асансьори, така че ако се интересувате, Ви каним да се свържете с нас. Можете да направите това, като попълните формата за контакт с Вашите данни и причината за вашето запитване или като изпратите имейл на office@tehnad.com или се обадите на +359 884 660 360.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече