© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ЦПО към ТЕХНАД ООД допълни и актуализира предлаганите обучения за есенния сезон

Уважаеми колеги,


ЦПО към ТЕХНАД ООД допълни и актуализира предлаганите обучения за есенния сезон, съгласно „Календара на обученията”:

 

Длъжностно лице/Координатор по здраве и безопасност   -  29.09.2011 /четвъртък/, 14.10.2011, 18.11.2011 и 16.12.2011 г.  от 10:00 – 15:00 часа; цена 102 лв.Включете се в обучението.

Квалификационна група по електробезопасност - 30.09.2011 /петък/, 21.10.2011, 25.11.2011 и 09.12.2011 г. от  10:00 – 13:00 часа; цена 60 лв. Свържете се с ЦПО към ТЕХНАД.

„Работа със специализиран софтуер „ПРЕЗИ”. Електронна изработна на „зуум” презентации.„ 45 часа, два пъти седмично; БЕЗПЛАТНО с ваучер от бюрото по труда;  краен срок за подаване на Заявления в БТ – 30.09.2011 г.
Начало  25.10.2011 г.Включете се в обучението.

„Работа в екип и комуникативни умения. Техники на управление на времето. Работа в условия на стрес и техники  за справяне с него.”  30 часа, БЕЗПЛАТНО с ваучер от бюрото по труда;  краен срок за подаване на Заявления в БТ – 30.09.2011 г.
Начало 29.10.2011 г.Включете се в обучението.

„Корпоративен Английски език за начинаещи” по програма на Oxford University, в интернет, но в присъствието на преподавател; 60 часа, два пъти седмично за 7 седмици; Цена 216 лв.
Начало 17.10.2011 и 21.11.2011. Свържете се с ЦПО към ТЕХНАД.

Ние Ви помагаме да се развивате!

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече