© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

8 стъпки, по които действаме, когато се подготвяме за прегледа

Днес ще ви запознаем набързо със стъпките, които предприемаме, когато имаме заявка за технически преглед на дадено съоръжение. Искаме да ви уверим, че към всеки от вас, ние от Технад, подхождаме индивидуално и с много внимание към детайла.

1.   Изпращаме мейл до клиента от системата ни за инспектори

2.   Изготвяме логистика – предвиждаме необходимото време и приблизителен час за посещение

3.   Подготвяме необходимите технически средства за техническия надзор – проверка, батерии, окомплектовка по списък

4.   Уведомяваме всеки клиент по телефон за точен ден и час за проверката

5.   Уточняваме начин за плащане – в брой или по банков път и изготвяме съответните фактури. Ако са по мейл – изпращаме ги преди проверката

6.  Определяме инспекторите за проверка

7.   Извършване на проверките

8.   Въвеждане на всеки преглед и резултата от него в системата ни за инспектори

Прочети още

8 стъпки, по които действаме, когато се подготвяме за прегледа

Днес ще ви запознаем набързо със стъпките, които предприемаме, когато имаме заявка за технически преглед на дадено съоръжение. Искаме да ви уверим, че към всеки от вас подхождаме индивидуално и с много внимание към детайла. 1.   Изпращаме мейл до клиента от системата ни за инспектори 2.   Изготвяме логистика – предвиждаме необходимото време и приблизителен час за посещение 3.   Подготвяме необходимите технически средства за техническия надзор – проверка, батерии, окомплектовка по списък 4.   Уведомяваме всеки клиент по телефон за точен ден и час за проверката 5.   Уточняваме начин за плащане – в брой или по банков път и изготвяме съответните фактури. Ако са по мейл – изпращаме ги преди проверката 6.   Определяме инспекторите за проверка 7.   Извършване на проверките 8.   Въвеждане на всеки преглед и резултата от него в системата ни за инспектори

Прочети повече

Абонамент или договор за извършена услуга от Технад?

ТЕХНАД като трета независима страна извършва проверка за съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност на клиенти, съобразено със стандарта БДС EN ISO 17020. С всеки клиент имаме сключен договор, който определя задълженията ни: 1.1.  Технически надзор на определен период от време – не получаваме абонамент. Заплаща ни се след извършване на технически надзор; 1.2. Периодични инструктажи и обучения за безопасна експлоатация;

Прочети повече