© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Новости в Наредбите за технически надзор на автомобилни газови уредби АГУ

Правителството на Република България, чрез проект на постановление на Министерския съвет планира да промени изцяло постановките за извършване на технически прегледи на автомобилни газови уредби /АГУ/.

 

Според този проект се предвиждат промени в:

 

1. Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и резпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

2. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;

3. Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

4. Наредбата за устройството, безопасната екплоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане;

 

Като обобщение, това предложение за промяна предвижда считано от 01.01.2012 година да се отнемат лицензиите на всички лицензирани лица за технически надзор на автомобилни газови уредби и техническите прегледи на автомобилни газови уредби АГУ да се извършват от лица нотифицирани от Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) за оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане.

 

Една бърза справка показва, че към настоящия момент в Република България няма нито едно нотифицирано лице по Директива 2010/35/EU Transportable pressure equipment / Транспортируеми съоръжения под налягане/.

 

За сметка на това обаче съгласно регистърът на ДАМТН има около 200 лицензирани компании за извършване на технически надзор на автомобилни газови уредби, на които престои да бъдат отнети лицензиите.

 

За всички, които се интересуват, Проектът за постановление за промяна в положенията свързани с техническия надзор на автомобилни газови уредби /АГУ/ може да бъде изтеглен от тук.

 

За коментари и мнения по темата - Facebook.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече