© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Новости в Наредбите за технически надзор на автомобилни газови уредби АГУ.

Правителството на Република България, чрез проект на постановление на Министерския съвет планира да промени изцяло постановките за извършване на технически прегледи на автомобилни газови уредби /АГУ/.

 

Според този проект се предвиждат промени в:

 

1. Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и резпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

2. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;

3. Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

4. Наредбата за устройството, безопасната екплоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане;

 

Като обобщение, това предложение за промяна предвижда считано от 01.01.2012 година да се отнемат лицензиите на всички лицензирани лица за технически надзор на автомобилни газови уредби и техническите прегледи на автомобилни газови уредби АГУ да се извършват от лица нотифицирани от Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) за оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане.

 

Една бърза справка показва, че към настоящия момент в Република България няма нито едно нотифицирано лице по Директива 2010/35/EU Transportable pressure equipment / Транспортируеми съоръжения под налягане/.

 

За сметка на това обаче съгласно регистърът на ДАМТН има около 200 лицензирани компании за извършване на технически надзор на автомобилни газови уредби, на които престои да бъдат отнети лицензиите.

 

За всички, които се интересуват, Проектът за постановление за промяна в положенията свързани с техническия надзор на автомобилни газови уредби /АГУ/ може да бъде изтеглен от тук.

 

За коментари и мнения по темата - Facebook.

Прочети още

Технад остава онлайн.

Уважаеми клиенти и партньори , Ние от ТЕХНАД се отнасяме отговорно към обявената извънредна ситуация в страната и от днес 16.03.2020 г. ще приемаме В...

Прочети повече

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации.

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печк...

Прочети повече