© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ТЕХНАД календар на обученията

Уважаеми ръководители на фирми и организации,

Уважаеми отговорници по здраве и безопасност,

за да бъде в помощ на Вашата работа и за да спестите време и средства, ЦПО към ТЕХНАД ООД провежда следните периодични обучения:

1.Съгласно закона за Камарата на строителите и ЗЗБУТ за:
•„Длъжностно лице по здраве и безопасност”;
•„Координатор по здраве и безопасност”,
2.Инструктажи за кранисти и прикачвачи, съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и  НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ.
3.Обучения за квлалификационна група (І – V) по Електробезопасност.


Моля изтеглете календара за обучения на ТЕХНАД от тук

Прочети още

Технад остава онлайн.

Уважаеми клиенти и партньори , Ние от ТЕХНАД се отнасяме отговорно към обявената извънредна ситуация в страната и от днес 16.03.2020 г. ще приемаме В...

Прочети повече

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации.

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печк...

Прочети повече