© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Проверка!

На 08.09.2010 беше извършена изненадваща проверка на "Технически надзор и сертификация" ООД за съответствието с изискванията на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА. Проверката беше извършена по заповед на Председателя на Държавната Агенция за Метрология и Технически Надзор и се проведе под ръководството на Началника на Регионален отдел „ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” – ПЛОВДИВ - инж.Димитър Вълканов.

Високо квалифицираните експерти от ДАМТН провериха и удостовериха безспорното съответствие на "Технически надзор и сертификация" ООД с всички изисквания на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА , включително и по чл. 4а. (1) за минимално необходимите материално-техническия условия и средства по чл. 34а, ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 2 ЗТИП, които трябва да притежават лицата извършващи технически надзор с минимални забелжки, а именно:

- липса на вана за утайки за осъществяване на техническия надзор на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ;

- неправилно оформен договор на служител на "ТНС"ООД.

 

Установените забележки са вече отстранени.

 

Мениджърът на "Технически надзор и сертификация" ООД инж.Илия Йоргачков благодари на служителите на Държавната Агенция за Метрологичен и Технически надзор за отлично свършената работа.

Прочети още

Технад остава онлайн.

Уважаеми клиенти и партньори , Ние от ТЕХНАД се отнасяме отговорно към обявената извънредна ситуация в страната и от днес 16.03.2020 г. ще приемаме В...

Прочети повече

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации.

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печк...

Прочети повече