ЦПО към ТЕХНАД

Център за професионално обучение към ТЕХНАД ООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия на център за професионално обучение към ТЕХНАД.

Провеждаме курсове по съвременни учебни програми, съобразени с Държавните образователни изисквания и Закона за професинално образование и обучение. Одобрени сме от Агенцията по заетостта като Доставчик на обучения и работим по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Предлагаме дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форми на обучение. На успешно преминалите обучението курсисти издаваме валидни / легитимни документи, признати в Европейския съюз. Като преподаватели сме привлекли специалисти с висока квалификация, богат опит и дружелюбно отношение към обучаемите. Всички условия за провеждане на обученията съгласуваме с желанията и възможностите на кандидатите: място на провеждане, продължителност, цена и брой участници. При нас сте на правилното място!

Предлагани обучения в ЦПО към ТЕХНАД ООД

Курс по професия или част от професия:
1. Машинист пътно строителна техника – багер, валяк, фадрома, челен товарач, булдозер, скрепер, грейдер.
2. Заварчик – заварчик на ъглови шевове, заварчик на листов материал, заварчик на тръби, резач.
3. Текстообработване
4. Камериер
5. Портиер пиколо
6. Готвач
7. Сервитьор-барман
Подай заявка за обучение


Ключови компетентности:
1. Начална компютърна грамотност – Word, Excel,  Power point, Internet
2. Компютърна изработка на зуум презентации с програма PREZI
3. Английски език – всички нива
4. Немски език – всички нива
5. Тренинг - Работа в екип и комуникативни умения. Техники на управление на времето. Работа в условия на стрес и техники за справяне с него.
6. Специализиран курс за проверка на автомобили с газови уредби

Подай заявка за обучение

 

По Закона за ЗБУТ и наредбите за безопасна работа:
1. Квалификационна група по електробезопасност
2. Длъжностно лице по здраве и безопасност
3. Координатор по здраве и безопасност
4. Първоначален и ежегоден инструктаж за кранисти и прикачвачи
Подай заявка за обучение


Подемни и подемно-транспортни съоръжения:
1. Машинист на подвижна работна площадка
2. Машинист на мостови и козлови кран, ІІ степен, до 40 т.
3. Водач на електро и мотокар.

Подай заявка за обучение