За нас

Екип

Управител - инж.Илия Йоргачков

Ръководител Орган технически надзор - инж.Тодор Йоргачков

Отговорник по качеството - Тихомир Петров

Инспектори технически надзор:

- инж.Росен Тодоров

- инж.Янка Йоргачкова

- Илко Петров

- Тихомир Тодоров

 

За повече снимки на екипа ни заповядайте във Фейсбук страницата ни.