Обучение "Машинисти на подвижни работни площадки".

Повдижни работни площадкиТЕХНАД е официално оправомощен да извършва обучения за правоспособност за автовишки.След извършена проверка на предоставените от ТЕХНАД набор от документи, Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" завери учебен план и учебна програма за придобиване на правоспособност за "Машинисти на подвижни работни площадки" /автовишки/, съгласно изискванията на Наредба №1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

 

За повече информация и записвания, моля изпратете запитване през формата ни за контакти.

Вижте разрешението от Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

Курс за управление на подвижни работни площадки.

 

Завършилите курса за автовишка получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор.

 

Необходими документи за записване в курс за автовишки:

- копие от дипломата за завършено образование;

- медицинско свидетелство от личния лекар;

- снимки паспортен формат – 2 бр.;

- копие на лична карта.

 

Документа за правоспособност е валиден в ЕС, след превод и легализация.

Продължителността на курса за автовишка е до две седмици, провеждат се теоретични занятия и тренинги с автовишка.

 

За справки и записвания: 0884 660 360 или email: office@tehnad.com