Първоначални и ежегодни инструктажи на кранисти и прикачвачи.

ТЕХНАД организира и извършва провеждане на първоначални и ежегодни инструктажи за устройството и безопасната ескплоатация на повдигателни съоръжения и съоръжения под налягане съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.Обучението завършва със полагане на писмен изпит и решаване на тест.Успешно издържалите теста участници получават документ.