Желая да се обучавам!

 

 

Курс по професия или част от професия:

прочетете повече.

Ключови компетентности

 

прочетете повече...

ЗБУТ и наредби за безопасност при работа

прочетете повече...

Подемно транспортни съоръжения

прочетете повече...

подай заявка за обучение подай заявка за обучение подай заявка за обучение подай заявка за обучение

Необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено образование
2. медицинско свидетелство
3. снимки паспортен формат 2 броя;

 

Необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено образование;

Необходими документи:

1. Списък на участниците;
2. Копие от диплома за завършено образование за всеки участник;
3. Служебна бележка, съдържаща трите имена, ЕГН, длъжност, трудов стаж на длъжността за всеки участник или обща;
4. Копие на удостоверение от предишно обучение на същата тема, изтекло или не. /ако има/

Необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено образование
2. медицинско свидетелство
3. снимки паспортен формат 2 броя
4. копие от шофьорска книжка;

Издаван документ:

- Свидетелство за професионална квалификация;

- Удостоверение за професионална квалификация;

- Свидетелство за правоспособност;

- Свидетелство за правоспособност по заваряване

Издаван документ:

- Удостоверение


Издаван документ:

- Удостоверение

 


Издаван документ:

- Свидетелство за правоспособност;