Новини

Технад остава онлайн. 16.03.2020 Уважаеми клиенти и партньори , Ние от ТЕХНАД се отнасяме отговорно към обявената извънредна ситуация в страната и от днес 16.03.2020 г. ще ...Прочети повече
ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации. 19.08.2013 ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови ...Прочети повече
Технад стартира курс за обучение на машинисти подвижни работни площадки / автовишки. 08.08.2012 КУРС "Машинист на подвижни работни площадки/автовишки" Условия за провеждане на курса:1. Място на провеждане -  без ограничения.2. ...Прочети повече
Архив на новините

ТЕХНАД отново едни гърди пред конкуренцията.

04.11.2010

ТЕХНАД актуализира сайта си веднага след промените в НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ и в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА.

 

Внимателния анализ на конкуренцията показа, че нито един от тях не е коригирал сайта си.Нищо, че са минали почти 20 /двадесет/ дни.

 

Ние няма да си позволяваме да коментираме действията на конкуренцията - ще оставим това на клиентите.